Tästä tekstistä alaspäin sijaitsevat kuvat on tarkoitettu Tuiman airsoft-jutun kuvitukseksi.

Liked it? Take a second to support Tuomas on Patreon!
Become a patron at Patreon!